Bæredygtighed

Bord Bia har sammen med Teagasc, det irske landbrugsudviklingsagentur, og Carbon Trust udviklet en CO2 fodaftryksberegningsmodel til lamme- og oksekødsproduktion i Irland. Siden maj 2011 har den været i brug på 32.000 gårde, og er den første nationale sikringsplan i verden med beregning af CO2 fodaftryk.

Landmænd er forpligtet til løbende at forbedre deres præstation, og et feedback-program giver dem mulighed for at samarbejde med Bord Bia og Teagasc om at reducere deres drivhusgasemissioner. Dette involverer enkle, men effektive ændringer af praksis såsom forbedringer af fodereffektivitet, bedre dyregenetik og større ydelse fra græs og kløver.

Læs mere om Origin Green: www.origingreen.ie

Irske landmænd har påtaget sig rollen som miljøbeskyttere og er engagerede i at understøtte det irske dyrelivs biodiversitet…