Origin Green
Bæredygtig fåre- og lammeavl

Naturen har givet Irland frugtbar jord, forskelligartede landskaber og et tempereret klima, ligesom varmt vand fra Den Mexicanske Golf til Nordeuropa har gjort vækstsæsonen længere og gjort de grønne græsningsarealer til grundpillen i irsk landbrug. Det irske landskab har altid været et opholdssted for vildt, og Irlands levende hegn, der er forblevet så godt som uforandrede i århundreder, sørger for et enormt netværk af levesteder for dyr som kanin, hare, grævling og pindsvin og forsyner bier og sangfugle med vilde blomster og bær.

Reduktion af CO2-aftryk

Bord Bia har sammen med Teagasc, det irske landbrugsudviklingsagentur, og Carbon Trust i England udviklet en CO2 fodaftryksberegningsmodel specifikt til oksekødsavlen i Irland. Siden maj 2011 har den været i brug på 32.000 gårde, der er medlem af BLQAS, og er således den første nationale sikringsplan i verden, der omfatter en CO2 fodaftryks-beregning. Landmændene er forpligtede til løbende at forbedre deres præstation, og et feedback-program giver dem mulighed for at samarbejde med Bord Bia og Teagasc om at reducere deres drivhusgasemissioner. Dette involverer enkle, men effektive ændringer af praksis såsom forbedringer af fodereffektiviteten, bedre dyregenetik og større ydelse fra græs og kløver.

Beskyttelse af naturen og dyrelivet

Over 80 % af fåreavlerne i Irland er medlemmer af miljøbeskyttelsesprogrammer som Rural Environmental Protection Scheme (REPS) og Agri-Environment Options Scheme (AEOS). Disse programmer får landmændene til at drive landbrug på en miljøvenlig måde og til konsekvent at arbejde for at forbedre miljøet. Landmændene bruger metoder, der beskytter vilde dyrs levesteder og bidrager positivt til bevarelse og beskyttelse af landskab og vand. Irske landmænd har påtaget sig rollen som miljøbeskyttere og er engagerede i at understøtte det irske plante- og dyrelivs biodiversitet og overflod.

Nogle gange kræver vigtige miljøforanstaltninger kun nogle enkle ændringer af praksis som at slå enghø fra midten af en mark og udefter – og dermed sikre fugleunger og dyr at flygte udad til hegnene – for at bidrage til at opretholde bredden og variationen i det levende landskab.