Origin Green
Bæredygtig oksekød

Bord Bia har sammen med Teagasc, det irske landbrugsudviklingsagentur, og Carbon Trust i England udviklet en CO2 fodaftryksberegningsmodel specifikt til oksekødsavlen i Irland. Siden maj 2011 har den været i brug på 32.000 gårde, der er medlem af BLQAS, og er således den første nationale sikringsplan i verden, der omfatter en CO2 fodaftryks-beregning. Landmændene er forpligtede til løbende at forbedre deres præstation, og et feedback-program giver dem mulighed for at samarbejde med Bord Bia og Teagasc om at reducere deres drivhusgasemissioner. Dette involverer enkle, men effektive ændringer af praksis såsom forbedringer af fodereffektiviteten, bedre dyregenetik og større ydelse fra græs og kløver.

Respektera vår miljö

REPS – Rural Environment Protection Scheme (program til beskyttelse af landbrugsmiljøet) – er et initiativ taget af EU og den irske regering, der fremmer miljøvenligt landbrug på alle irske gårde. Omkring 80 % af de irske kvægavlsgårde har tilsluttet sig programmet, som både rummer obligatoriske og frivillige foranstaltninger til bevarelse og forbedring af vandveje, vildt, truede arter og traditionelle træk ved det irske landskab. En opfølgning af REPS er Agri-Environment Options Scheme (AEOS) (program vedrørende muligheder for landbrugsmiljøbeskyttelse), der fortsætter beskyttelsen af det irske landbrugslands unikke karakter og kvalitete

Velfærdsvenlige gårde

Græsbaseret landbrug har stærke velfærdsanbefalinger, og de udvikles og forbedres løbende. Department of Agriculture, Food and the Marine indførte Suckler Cow Welfare Scheme (velfærdsprogram for ammekøer) i 2008 for at fremme de højeste standarder for velfærd i oksekødproduktionen og forbedre den nationale bestands genetiske kvalitet. Et væsentligt træk ved denne plan er den støtte til en afvænningsproces i flere faser, hvor køer og kalve sættes på enge og køerne tages gradvist ud. Dataene fra denne landsdækkende plan bidrager også til hurtigere raceforbedringer i den nationale bestand. En anden og nyere udvikling er Animal Welfare Index (AWI) (dyrevelfærdsindeks) – et velfærdsvurderingssystem baseret på resultaterne på gården udviklet af Teagasc. AWI er en videnskabeligt baseret vurdering af velfærd i oksekødproduktionen, og den bekræfter, at irsk græsmarkslandbrug er et naturligt vækstmiljø med gode velfærdsbetingelser skabt af mindre sociale grupper, der giver mulighed for at udvikle et stærkt moderligt bånd mellem køer og kalve.